Završna evaluacija programa EA 02/2017 Caritas-a u Srbiji

Početak evalucije: 05.2018. - Kraj evaluacije: 06.2018.
InTER je angažovan za završnuevaluaciju programa EA 02/2017 Caritas-a u Srbiji. Program je finansirao Caritas Internationalis sa fokusom na podršku migracionoj krizi u Srbiji i poboljšanje lokalnog odgovora na vanredne situacije.

Evaluacija je sprovedena u maju i junu 2018. godine i obuhvatala je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.