-
 • Datum početka 03.09.2015.

  Istraživanje o poslovnoj infrastrukturi

  InTER sprovodi istraživanje o poslovnoj infrastrukturi koje obuhvata mapiranje poslovnih inkubatora, naučno-tehnoloških parkova i hubova, kao i analiziranje stanja u svakom od njih. Očekuje se da će dobijeni nalazi značajno doprineti daljem razvoju ovih sistema podrške preduzetništvu. Istraživanje je podržano od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a rezultati će biti predstavljeni na Danima inkubatora u novembru 2015. godine.

  Detaljnije
 • Datum početka 01.04.2015.

  Model Smart sistema prijavljivanja komunalnih problema od strane građana: Mogućnosti održivosti sistema

  InTER je angažovan od strane NALED-a na izradi analize radi identifikacije načina za obezbeđivanje finansijske održivosti Smart sistena prijavljivanja komunalnih problema od strane građana.

  Detaljnije
 • Datum početka 25.03.2014.

  Donatorske intervencije i lokalni ekonomski razvoj u Srbiji

  Cilj ovog istraživanja je da analizira uticaj donatorske, geografski koncentrisane, razvojne pomoći na lokalni ekonomski razvoj. S tim u vezi, istraživanje će sprovesti komparativnu analizu uzorka jedinica lokalnih samouprava koje su dugoročno tretirane geografski koncentrisanom donatorskom pomoći i onih koji nisu imali takvu mogućnost, kontrolišući ostale najvaznije faktore. Osnovna Zavisna Varijabla ovog istraživanja je lokalni ekonomski razvoj, a osnovna Nezavisna Varijabla geografski koncentrisana donatorska razvojna pomoć lokalnoj samoupravi.

  Detaljnije
 • Datum početka 20.05.2013.

  2013 TRAIN Alumni

  InTER je izabran da učestvuje u programu 2013 TRAIN Alumni Programme, koji sprovodi Nemački savet za međunarodne odnose (German Council on Foreign Relations - DGAP).

  Detaljnije