-
-
 • Početak evalucije: 11.2019. - Kraj evaluacije: 01.2020.

  Završna evaluacija projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji IV faza“

  InTER je angažovan od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za završnu evaluaciju projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji – IV faza“. Glavna svrha projekta je jačanje demokratskog karaktera civilno-vojnih odnosa i doprinos efikasnijem funkcionisanju oružanih snaga u okviru sveobuhvatnog koncepta bezbednosti.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 05.2018. - Kraj evaluacije: 06.2018.

  Završna evaluacija programa EA 02/2017 Caritas-a u Srbiji

  InTER je angažovan za završnuevaluaciju programa EA 02/2017 Caritas-a u Srbiji. Program je finansirao Caritas Internationalis sa fokusom na podršku migracionoj krizi u Srbiji i poboljšanje lokalnog odgovora na vanredne situacije.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 02.2018. - Kraj evaluacije: 04.2018.

  Eksterna evaluacija Podrške regionalnom i ruralnom razvoju Srbije (Faza 1)

  InTER je angažovan od Švajcarske agencije za razvojnu saradnju (SDC) da izvrši evaluaciju Podrške regionalnom i ruralnom razvoju Srbije (Faza 1). Zadatak je usmeren na eksternu evaluaciju intervencije u vrednosti od 3,7 miliona CHF u oblasti regionalnog i ruralnog razvoja u Srbiji.

  Detaljnije
 • Početak evalucije: 03.2015. - Kraj evaluacije: 03.2015.

  Evaluacija Programa sanacije poplava u Srbiji

  InTER je angažovan da izvrši evaluaciju Programa sanacije poplava u Srbiji, koji sprovode Caritas Srbija, Caritas Beograd, Caritas Šabac i Caritas Valjevo u 11 opština širom Srbije. Program su finansirali članovi Caritas Internationalis-a, a ukupna vrednost je veća od 1,2 miliona evra. Evaluacija je sprovedena u martu 2015. godine i obuhvatala je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.

  Detaljnije