Završna evaluacija projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji IV faza“

Početak evalucije: 11.2019. - Kraj evaluacije: 01.2020.
InTER je angažovan od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za završnu evaluaciju projekta „Konsolidacija procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Srbiji – IV faza“. Glavna svrha projekta je jačanje demokratskog karaktera civilno-vojnih odnosa i doprinos efikasnijem funkcionisanju oružanih snaga u okviru sveobuhvatnog koncepta bezbednosti.

Evaluacija je realizovana od novembra 2019. do januara 2020. godine, a obuhvatala je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji