Fokus grupa organizovana u okviru projekta „Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?“

Datum objave: 19.04.2016.
13072224_10209448157229754_746418754_o.jpg U okviru projekta „Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?“ koji implementira Institut za teritorijalni ekonomski razvoj u sradnji sa RTV Mir, a koji finansira Kosovska  fondacija za otvoreno društvo (KFOS), organizovana je fokus grupa sa korisnicima EU projekata iz grant šeme za sever Kosova.

Učesnici fokus grupe su korisnici EU projekata iz različitih oblasti podrške: podrška komercijalnim farmama, podrška poljoprivrednim podsektorima mlekarstva, proizvodnje mesa, žitarica, voća i povrća, podrška mikro, malim i srednjim preduzećim i podrška organizacijama građanskog društva.

Učesnici su dali odgovore na pitanja koja se odnose na to u kojoj meri su kroz realizaciju projekata doprineli povećanju proizvodnje, profita, zaposlenosti, unapređenju  poslovanja i saradnje sa drugim poslovnim subjektima iz drugih delova Kosova. Govorili su i o efektima koje njihovo poslovanje ima na zajednicu, problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju i šta su njihove poruke donatorima.

Fokus grupa je održana 19. aprila 2016. godine u prostorijama EUICC-a u Kosovskoj Mitrovici.