Okrugli sto “Stanje privrede na severu Kosova” u Zubinom Potoku

Datum objave: 01.12.2017.
ZP.jpg U prostorijama opštine Zubin Potok je održan okrugli sto na temu stanja privrede u opštinama na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma, sa posebnim fokusom na stanje u opštini Zubin Potok. Učesnici su se složili da je primetan porast broja registrovanih preduzeća u okiviru kosovskog pravnog sistema, ali da je među njima veliki broj pasivnih preduzeća i da to ne daje pravu sliku o stepenu razvoja u ovoj opštini. Istaknuto je da su prioritetne oblasti privrednog razvoja opštine Zubin Potok poljoprivreda i razvoj turizma i da lokalne vlasti kroz različite programe podržavaju razvoj ovih sektora.

Kao jedan od problema koje su učesnici naveli jeste nizak stepen saradnje sa međunarodnim organizacijama, koje su u ulozi donatora u ovim opštinama nakon Briselskog sporazuma. Smatraju da bi donatori trebalo svoje strategije da prilagođavaju strategiji razvoja opštine, kada je u pitanju izbor privrednih grana koje se podržavaju. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici lokalne samouprave, privatnog sektora, agencije za zapošljavanje i međunarodnih organizacija.

Okrugli sto je organizovan 17. novembra 2017.godine u okviru projekta „Analiza stanja privrede na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – gde su šanse za zapošljavanje?“ koji finansira Kosovska fonadcija za otvoreno društvo, a zajednički realizuju InTER i Radio-televizija Mir.