Priprema koncepta prekograničnog razvoja: Foča - Plužine

Datum početka: 01.05.2010.
InTER je angažovan u okviru GTZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda (Open Regional Fund) u Crnoj Gori radi pružanja tehničke podrške u izradi koncepta prekograničnog razvoja za dve pogranične opštine: Foču (BiH) i Plužine (Crna Gora).
Cilj koncepta prekograničnog razvoja je da se definišu mogućnosti unapređenja ekonomskog razvoja u okviru poboljšane i efektivne zaštite prirodnih resursa. Koncept takođe obuhvata i institucionalne i strukturalne uslove za uspostavljanje odgovarajućih mehanizama za upravljanje, koordinaciju i saradnju na osnovu postojećih prekograničnih potencijala i ograničenja. Koncept prekogranične saradnje su usvojile skupštine ove dve opštine kao razvojni dokument.

Angažovanje u okviru projekta trajalo je od maja 2010. do marta 2011. godine.