Finalna evaluacija Zajedničkog programa za unapređenje lanca vrednosti jestivog ulja u Etiopiji

Početak evalucije: 06.2013. - Kraj evaluacije: 07.2013.
Ethiopia_Focus_Group_Processors1.jpg Uvod

Zajednički program za unapređenje lanca vrednost jestivog ulja (u daljem tekstu Program) osmišljen je kao pilot projekat koji se bavi pitanjima uljarica navedenim u Master planu za agroindustriju, na kojima su radile relevantne UN agencije u saradnji sa Vladom Etiopije i u njihovo ime. Cilj programa bio je da prikaže razvoj efikasnog lanca vrednosti uljarica koji bi promovisao preduzetništvo, obezbedio kapital i usluge poljoprivrednicima, poveća potražnju za poljoprivrednim proizvodia i poveže poljoprivrednike sa tržištima, kroz rad na proizvodnji, plasmanu obradi, marketingu i distribuciji uljarica. Cilj Programa bio je generisanje zapošljavanja i prihoda i unapređenje produktivnosti i kvaliteta uljarica i jestivog ulja. Cilj procesa bio je da dovede do poboljšane bezbednosti hrane i inovacija kroz lanac vrednosti, povećanje prihoda poljoprivrednika, prerađivača i trgovaca, i na taj način ostvari uspeh u okviru tro Milenijumska razvoja cilja: Cilj 1 – smanjenje siromaštva, Cilj 3 – unapređenje jednakosti polova, Cilj 7 – održivi razvoj.

Program je finansiran iz Fonda za milenijumske razvojne ciljeve španske Vlade, sa ukupnim budžetom od $3,000,000. Realizovao ga je UNIDO kao vodeća agencija, u saradnji sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i Međunarodnom organizacijom rada, i zajedno sa nacionalnim partnerima, uključujući Ministarstvo za industriju kao vodeću vladinu instituciju, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo rada i socijalnih pitanja, kao i njihove predstavnike na regionalnom i okružnom nivou.

Program, koji je realizovan u dva regiona u Etiopiji, Amhari i Oromiji, započet je u januaru 2010. godine, a trajao je 3 godine. Naknadno je produžen bez odobravanja dodatnog budžeta do 30. juna 2013. godine.

Rezultati

U kontekstu pilot programa, Program je dao značajan doprinos realizaciji Rezultata 1 – Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje uljarica u privatnom sektoru. U grupi poljoprivrednih proizvođača uljarica koji su bili uključeni u projekat, kao i njihovih primarnih zadruga, poboljšani su produktivnost i konkurentnost u proizvodnji uljarica. Da bi se ostvario značajan doprinos ovom sektoru, kao i Etiopiji u celini, potrebno je još mnoo da se radi i mnogo više poljoprivrednika i primarnih zadruga da učestvuje u sličnom programu, ali je program svakako jasno odredio pravac u kojem ove aktivnosti treba da se realizuju.

Program je značajno doprineo i Rezultatu 2 – Unapređenje kapaciteta i konkurentnosti aktera u preradi uljarica. Prerađivači uljarica su stekli i izrazili obnovljeno poverenje u ovaj sektor, kroz veze u okviru prerađivačke komponente lanca vrednosti, kao i u oba pravca u lancu vrednosti (ali naročito sa proizvođačima uljarica i njihovim zadrugama i zadružnim savezima). Ove veze, koje funkcionišu u okviru klasterske organizacije sektora, najjači su pokazatelj u Programu za buduće neophodne pravce akcija, kako za potencijalno proširenje Programa, tako i za razvoj ovog sektora na nacionalnom nivou. U Etiopiji postoji značajan potencijal za domaću proizvodnju jestivog ulja koja bi zamenila uvozdomestic, a Program je posebno bio efikasan i uspešan u unapređenju konkurentnosti i kapaciteta prerađivača da bi se postigao ovaj cilj. U jednoj konkretnoj razvojnoj aktivnosti Program je značajno prevazišao prvobitne rezultate, i uspostavio je jasan plan za potencijalno ključne promene u strukturi i funkcionisanju sektora uljarica u budućnosti. Ova aktivnost, uspostavljanje zajedničkih prerađivačkih kapaciteta u regionima Amhara i Oromia, predstavlja primer partnerstva javnog i privatnog sektora, i postavlja osnovu za potencijalno značajan razvoj u ovom sektoru.

Program je značajno doprineo ostvarivanju Rezultata 3 – Pristup lokalnim i međunarodnim tržištima za proizvođače jestivog ulja. Najznačajniji aspect uspeha Programa u ovoj komponenti lanca vrednosti ne odnosi se na međunarodna tržišta, već na razvoj vertikalnih veza u okviru lanca vrednosti koje doprinose boljem marketingu za proizvođače uljarica, zadruge i prerađivače. Još je mnogo potrebno uraditi u okviru lanca vrednosti, kao i u uspostavljanju značajnih tržišnih aranžmana za domaća jestiva ulja, ali su pokazani jasni pravci u kojima ovaj razvoj treba da se kreće.

Ključni zaključci

Program:
•    Je bio značajna intervencija, i postavlja jasne pravce razvoja za sektor proizvodnje uljarica.
•    Je pokazao značaj pristupa lanca vrednosti.
•    Je ostvario konkretne rezultate, u skladu sa planom, a u okviru ograničenog vremenskog perioda i budžeta.
•    Je postigao vidljive promene u praksi proizvodnje i prerade, kao i u tržišnim vezama.
•    Je pokazao značaj i efikasnost uključivanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih struktura vlasti, kao i aktera iz privatnog sektora, u radu na potrebama i budućim pravcima razvoja ovog sektora. Snažna liderska uloga Vlade obezbedila je bolje povezivanje akcija u izradi projekta (koje se odnose na lanac vrednosti), bolju logiku u okviru postavljenih rezultata, kao i pokretačku snagu za program tokom celog procesa implementacije.
•    Zahteva mnogo značajniji vremenski okvir i budžet da bi se postignuti rezultati konsolidovali, i da bi se obezbedio konstantan proces promene u ovom sektoru.
•    Je pokazao efikasnost klasterskog pristupa, sa posebnim značajem i vrednosti uključivanja ministarstava, kancelarija, univerziteta i opština. Klasterska metodologija dala je dodatnu vrednost implementaciji Programa – efikasnost u koordinaciji, komunikaciji i učestvovanju u ‘celokupnom lancu vrednosti’ značajno je doprinela uspehu Programa.
•    Potrebno je podići program na viši nivo da bi se konsolidovale postignute promene. Može se reći da je neophodno proširiti Program, ako se uzme u obzir očigledno efikasan pristup koji je Program pokazao, kao i potencijalno značajni rezultati za ovaj sektor, kao i za Etiopiju u celini.

Evaluacija

Evaluaciju je tokom juna i jula 2013. godine realizovao Džim Njukirk.

Resurs centar

Aktuelni konkursi