Međunarodni centar Ulof Palme: Monitoring i evaluacija Programa u Srbiji 2013-2014

Početak evalucije: 12.2012. - Kraj evaluacije: 01.2015.
PalmecenterLogo2_89345.jpg Međunarodni centar Ulof Palme (OPIC) iz Stokholma nastavio je saradnju sa InTER-om na monitoringu i evaluaciji Programa u Srbiji 2012-2014. OPIC Program u Srbiji sprovodi se u okviru 5 sindikata iz Srbije koji se nalaze u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu. U okviru šeme proširene saradnje, OPIC i InTER potpisali su novi ugovor za naredne dve godine, koji obuhvata izradu 4 monitoring izveštaja (jedan na svakih 6 meseci), kao i dve evaluacije: jednu prelaznu i jednu završnu. Monitoring programskih indikatora vršiće se kroz detaljne intervjue sa partnerskim organizacijama i relevantnim nacionalnim institucijama, kao i putem anketa i fokus grupa koje će se organizovati sa ciljnim grupama (žene i mladi na upravljačkim pozicijama u okviru datih sindikata). Istraživač InTER-a Vesela Ćurković će sprovesti monitoring programskih indikatora u okviru ove evaluacije. Prelazna evaluacija biće započeta u 2013. godini, dok je završna evaluacija planirana za početak 2015. godine.

Informacije o programu i prvobitnoj evaluaciji i monitoringu