Evaluacija Programa reagovanja u vanrednim situacijama

Početak evalucije: 03.2015. - Kraj evaluacije: 03.2015.
InTER je angažovan da izvrši evaluaciju Programa reagovanja u vanrednim situacijama, koji sprovodi Caritas Srbija, a finansira ga mreža organizacija Caritasa.

Evaluacija je sprovedena u avgustu i septembru 2014. godine, a obuhvatala je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.