Završna evaluacija projekta: „Podrška reformi javne uprave u Srbiji 2010-2013“

Početak evalucije: 10.2014. - Kraj evaluacije: 12.2014.
InTER je angažovan od strane Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju da izvrši završnu evaluaciju projekta: „Podrška reformi javne uprave u Srbiji 2010-2013“.

Evaluacija je sprovođena od oktobra do decembra 2014. godine.