Evaluacija Programa sanacije poplava u Srbiji

Početak evalucije: 03.2015. - Kraj evaluacije: 03.2015.
InTER je angažovan da izvrši evaluaciju Programa sanacije poplava u Srbiji, koji sprovode Caritas Srbija, Caritas Beograd, Caritas Šabac i Caritas Valjevo u 11 opština širom Srbije. Program su finansirali članovi Caritas Internationalis-a, a ukupna vrednost je veća od 1,2 miliona evra. Evaluacija je sprovedena u martu 2015. godine i obuhvatala je procenu kvaliteta projektnih aktivnosti u Srbiji.