Eksterna evaluacija Podrške regionalnom i ruralnom razvoju Srbije (Faza 1)

Početak evalucije: 02.2018. - Kraj evaluacije: 04.2018.
InTER je angažovan od Švajcarske agencije za razvojnu saradnju (SDC) da izvrši evaluaciju Podrške regionalnom i ruralnom razvoju Srbije (Faza 1). Zadatak je usmeren na eksternu evaluaciju intervencije u vrednosti od 3,7 miliona CHF u oblasti regionalnog i ruralnog razvoja u Srbiji, kako bi se:
- Procenila dostignuća trenutne faze projekta i naučene lekcije;
- Podržala agencija za implementaciju - NIRAS preporukama koje omogućavaju projektu da konsoliduje i održi svoja glavna dostignuća do kraja tekuće faze; i
- Podržale organizacije civilnog društva preporukama za drugu i poslednju fazu projekta RRDS.

Evaluacija se sprovodila od februara do aprila 2018. godine.