Procena rezultata razvojne saradnje između Švedske i Crne Gore tokom perioda 2001-2010.

Početak evalucije: 10.2011. - Kraj evaluacije: 12.2011.
InTER je angažovan od strane Ambasade Švedske u Beogradu da sprovede procenu rezultata razvojne saradnje između Švedske i Crne Gore sprovedene u periodu 2001-2010. Procena rezultata sadržala je tri dela:
1. Opštu procenu i analizu;
2. Procenu i analizu najznačajnijih oblasti saradnje; i
3. Rezime zaključaka i preporuka iz prva dva dela.

Projekat je trajao od oktobra do decembra 2011. godine kada je finalni izveštaj dostavljen predstavnicima Ambasade.