Studija o rezultatima saradnje u okviru postojeće švedske Strategije za razvoj Srbije, januar 2009. – decembar 2012.

Početak evalucije: 09.2011. - Kraj evaluacije: 11.2011.

InTER je angažovan od strane Ambasade Švedske u Beogradu za sprovođenje procene postignutih rezultata u okviru postojeće švedske Strategije za razvoj Srbije, koja će služiti kao osnova za izradu nove švedske strategije saradnje sa Srbijom.
Procena rezultata sastojaće se iz tri dela:
1. Opšte procene i analize;
2. Procene i analize najznačajnijih oblasti saradnje; i
3. Rezimea zaključaka i preporuka iz prva dva dela.

Projekat je trajao od septembra do novembra 2011. godine, kada je finalni izveštaj dostavljen predstavnicima Ambasade.