EIDHR 2010: Finalna evaluacija “Unapređenje učešća žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivou”

Početak evalucije: 08.2012. - Kraj evaluacije: 08.2012.
Final_evaluation_report_MN.jpg Izveštaj obuhvata nalaze, zaključke i preporuke finalne evaluacije projekta: “Unapređenje učešća žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivoul”, koji je finansiran u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2010 (EIDHR), Šema podrške (CBSS) za Crnu Goru, a koji su realizovali Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj - CEED (kao vodeći partner) i S.O.S. Call Centre Nikšić (kao partner).

Projekat je usmeren na unapređenje učešća žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivou kroz jačanje žena na pozicijama koje obuhvataju donošenje odluka u okviru tela lokalnih samouprava, kao i kroz povećavanje umreženosti između lokalnih samouprava i formalnih i neformalnih udruženja žena. Ciljna grupa projekta uključuje korisnike iz pet opština (Tivat, Mojkovac, Danilovgrad, Nikšić i Kolašin). 

Ukupan budžet za projektnu intervenciju bio je €73.168, od čega je EU učestvovala sa €69.510. Trajanje projekta prvobitno je planirano na 12 meseci, ali je kasnije produženo bez dodatnih troškova još dva meseca. Projekat je započet 1. marta 2011. godine, a završen je (uz produženje bez dodatnih troškova) 30. aprila 2012. godine.

Više o nalazima, zaključcima i preporukama može se naći u izveštaju koji se može preuzeti na datom linku.

Resurs centar

Aktuelni konkursi