U Nišu predstavljeni nalazi studije o pravnom i institucionalnom okviru JPP u Srbiji

Datum objave: 19.03.2018.
viber_image_1.jpg U Nišu, 15. marta 2018. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) je organizovao drugi po redu okrugli sto na kojem je predstavljena studija: „U susret EU integracijama unapređenje pravnog i institucionalnog okvira javno-privatnog partnerstva u Srbiji“.

Istraživači InTER-a predstavili su ključne nalaze studije i preporuke koje se tiču unapređenja pravnog i institucionalnog okvira JPP, kao i stanja odobrenih i ugovorenih JPP projekata u Srbiji. Potpresednica Komisije za JPP, Andrijana Jovanović najavila je da je novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama u pripremi i predstavila aktivnosti Komisije za naredni period. Takođe, Marko Tomašević, šef odeljenja za politički sistem lokalne samouprave u Stalnoj konferencije gradova i opština, ukazao je na izmene Zakona o komunalnim delatnostima koje nalažu da se poveravanje obavljanja komunalne delatnosti vrši po modelu JPP. Na kraju predstavljen je i primer javno-privatnog partnerstva iz oblasti distribucije toplotne energije, koji su prezentovali Irena Kostić, sekretar gradskog veća i Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirot.

Okruglom stolu je prisustvovalo 30 predstavnika lokalnih vlasti, poslovnih udruženja i civilnog sektora.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni i 30. marta 2018. godine na finalnoj konferenciji projekta koju organizuje InTER uz podršku Fondacije za otvoreno društvo Srbije i Stalne konferencije gradova i opština.

Fotogalerija

  • viber_image_2.jpg
  • viber_image_3.jpg