Istraživačke priče sa Kosova

Datum objave: 29.11.2019.
InTER_CBS_06.jpg Pogledajte dokumentarni film "Naše priče" u kome polaznici obuke za razvoj istraživačkog novinarstva na Kosovu predstavljaju svoje istraživačke članke.

Jovana Jakovljević, istrаživačica InTER-a je u okviru ovog programa napisala članak na temu Kosovske takse – između ekonomskih i političkih interesa.Video je nastao u okviru projekta “Razvoj istraživačkog novinarstva kod novinara koji izveštavaju na srpskom jeziku na Kosovu” koji sprovode CBS i InTER. Ovaj grant je finansiran od projekta ‘Podrška Luksemburga za civilno društvo na Kosovu’, koji finansira Vlada Velikog Vojvodstva Luksemburga i upravlja Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF). Sadržaj i iznesene preporuke ne predstavljaju zvanični stav Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga i Kosovske Fondacije za Civilno Društvo (KCSF). Članci su isključiva odgovornost autora i ne predstavljaju stavove CBS-a i InTER-a.