Obuka lokalnih aktera za prijavljivanje i upravljanje EU/IPA CBC fondovima između Crne Gore i BiH

Početak projekta: 03.2010. - Kraj projekta: 05.2010. Realizovani projekti
InTER je angažovan od strane GTZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda u Crnoj Gori radi pružanja tehničke podrške opštinama Foča u Bosni i Hercegovini i Plužina u Crnoj Gori. Projekat je obuhvatao izradu i implementaciju obuke o izradi projektnih predloga za EU IPA program prekogranične saradnje između Crne Gore i Bosne i Hercegovine.
Obuka se sastojala iz tri modula, od kojih je svaki trajao tri dana. Obuke su pohađala 23 učesnika iz lokalnih samouprava, NVO-a i nekoliko udruženja privatnog sektora iz dve opštine. Rezultat projekta su 4 projektna predloga izrađena u skladu sa ciljevima EU IPA programa prekogranične saradnje.

Projekat je sproveden u periodu od marta do maja 2010. godine.