Obuka na temu principa razvoja na osnovu specifičnih karakteristika područja

Početak projekta: 09.2010. - Kraj projekta: 09.2010. Realizovani projekti
Stručnjaci InTER-a su pozvani od strane Zajedničkog istraživačkog centra Evropske Komisije (EC Joint Research Centre - JRC) da održe dvodnevni seminar o Principima razvoja na osnovu specifičnih karakteristika područja, za učesnike iz Zajedničkog istraživačkog centra, Instituta za potencijalne tehnološke studije (Sevilja, Španija), OECD, UNDP, UN FAO, Univerziteta u Trentu i druge zainteresovane.

Seminar je održan u Evropskoj Komisiji, zgrada SDME, u Briselu, od 6. – 7. septembra 2010. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi