Tehnička podrška procesu izrade godišnjeg akcionog plana za četiri klastera u Srbiji

Početak projekta: 12.2009. - Kraj projekta: 01.2010. Realizovani projekti
InTER-ovi eksperti su angažovani od strane GTZ WBF-a radi pružanja tehničke ekspertize za izradu akcionih planova za 2010. godinu za četiri klastera (Automobilski klaster Srbije, IT Klaster Srbije, MTD Forum i Dom Dizajna).
Akcioni planovi su pripremljeni korišćenjem participatore metode planiranja, gde su menadžeri i članovi klastera podstaknuti da identifikuju i planiraju sve svoje aktivnosti u 2010. godini. Projekat je takođe obuhvatao razvoj softvera za praćenje implementacije akcionih planova tokom godine.

Projekat je trajao od decembra 2009. do januara 2010. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi