Strateško planiranje za lokalni ekonomski razvoj u Opštini Bar

Početak projekta: 01.2008. - Kraj projekta: 12.2008. Realizovani projekti
Opština Bar (Crna Gora) i SNV Netherlands inicirali su proces strateškog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja u okviru kojeg je InTER pozvan da pruži tehničku podršku za sledeće oblasti:
1. da predloži metodologiju za strateško participatorno planiranje lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Bar;
2. da obuči lokalne aktere o pitanjima lokalnog ekonomskog razvoja i upravljanja projektnim ciklusom;
3. da pruži tehničku podršku timu za lokalni ekonomski razvoj u izradi strategije;
4. da prati proces izrade strategije;
5. da revidira strategiju i socio-ekonomsku analizu;
6. da predloži institucionalni okvir za implementaciju strategije; i
7. da sprovode evaluaciju i obezbedi kvalitet celog procesa.

Kao rezultat obuke i tehničke podrške InTER-a, Opština Bar izradila je i usvojila petogodišnju Strategiju lokalnog ekonomskog razvoja za period 2009-2013.