Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje

Početak projekta: 02.2012. - Kraj projekta: 02.2012. Realizovani projekti
IMAG0094.jpg Saradnici InTERa su pozvani od strane Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije da organizuju četiri istovetna seminara na temu “Ocenjivanje projekata poziva prekogranične saradnje”. Organizovanje seminara finansijski je podržano u okviru EU projekta tehničke pomoći za uspostavljanje prvog nivoa kontrole i podrške za implementaciju programa prekogranične saradnje EuropeAid/129578/C/SER/RS koji realizuje East West Consulting (ECW) iz Brisela.

Seminari su namenjeni grupi evaluatora koji su odabrani od strane Kancelarije za procenu kvaliteta projektne dokumentacije u okviru poziva prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje.

Prvi seminar u nizu je organizovan 28. decembra 2011. g., drugi 3. i 4. februara, dok se realizacija ostalih seminara očekuje tokom februara 2012.g.

Resurs centar

Aktuelni konkursi