Izrada Programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije za finansijski period 2014-2020.

Početak projekta: 04.2013. - Kraj projekta: 03.2014. Realizovani projekti
U konzorcijumu sa organizacijama iz Budimpešte, HitesyBartuczHollai Euroconsulting Kft i VitalPro Kft, i firmom Razbor d.o.o. iz Zagreba, InTER je angažovan od strane Evropske komisije za izradu Programa prekoganične saradnje između Mađarske i Srbije u skladu sa zahtevima Strukturalnih fondova i IPA II regulative za finansijski period 2014-2020. Ovaj zadatak biće ostvaren kroz sledeće:

-    Razradu Programskog dokumanta kroz analizu situacije i SWOT analizu regionalnih karakteristika, izradu strukture prioriteta, oblasti intervencija i akcija;

-    Izradu dokumenta u skladu sa informacija dobijenim od strane Operativne grupe,

-    Usklađivanje dokumenta sa rezultatima ex-ante procene i strateške procene ambijenta, kao i sa nacionalnim razvojnim programima obe države

-    Predstavljanje i diskusija o sadržaju dokumenta na različitim događajima (sastanci operativne grupe, regionalne radionice).

Jedan od tri ključna eksperta će biti iz InTER-a i njegov doprinos realizaciji zadatka odnosiće se na aktivnosti u odgovarajućim pograničnim delovima Srbije.

Projekat će trajati 14 meseci, od februara 2013. godine do kraja marta 2014. godine.

Povezane vesti:

05.06.2014. Sedmi sastanak Operativne grupe Prekogranične saradnje Mađarska Srbija

11.03.2014. U okviru programiranja Operativnog programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije održan šesti sastanak Operativne grupe


28.10.2013. Održan sastanak Operativne grupe Programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije


03.10.2013. Radionica u okviru ex-ante evaluacije radne verzije novog programa prekogranične saradnje Mađarska - Srbija 2014-2020

02.10.2013. Održana radionica u okviru izrade Programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije za finansijski period 2014-2020

28.08.2013. U okviru programiranja Operativnog programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije održan treći sastanak Operativne grupe

12.07.2013. Održani sastanak i radionica u okviru Programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije 2014 - 2020.