Unapređenje kapaciteta za procenu projektnih aplikacija za EU IPA Program prekogranične saradnje BiH-Srbija

Početak projekta: 05.2013. - Kraj projekta: 06.2013. Realizovani projekti
InTER je pozvan od strane Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine da realizuje trening modul na temu procene projektnih aplikacija u okviru EU IPA Programa prekogranične saradnje između BiH i Srbije. Cilj trening modula je upoznavanje učesnika sa metodologijom procene predloga projekata u skladu sa PRAG procedurama i karakteristikama prekograničnih programa. Rezultat obuke takođe će biti i nacrt Uputstva za ocenjivače (po šablonu iz PRAG-a 2013) koji će ocenjivači dobiti na početku svog angažmana za potrebe evaluacije projektnih predloga iz trećeg poziva za projekte. Projekat podrazumeva izradu i realizaciju trodnevne radionice u skladu sa datim opisom. Ciljnu grupu čini maksimalno 31 učesnik: članovi dve Operativne strukture (8), članovi Zajedničkog tehničkog sekretarijata/Antene (5) i maksimum 18 članoca Zajedničkog odbora za monitoring. Projekat će se realizovati krajem maja i početkom juna 2013. godine.