Podizanje kapaciteta kompanija u Srbiji za korišćenje EU fondova

Početak projekta: 11.2015. - Kraj projekta: 03.2016. Realizovani projekti
530_serbien.jpg U okviru saradnje sa GIZ ACCESS II i Privrednom komorom Srbije, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj - InTER je organizovao četiri treninga na temu EU fondova, pisanje projektnih aplikacija i uspešno realizovanje projekata kao i mentorski rad na izradi projektnih aplikacija.

Projekat se realizuje u periodu od novembra 2015. godine do marta 2016.godine.

Učesnici na radionicama su predstavnici Privredne komore Srbije, Privredne komore Beograda i regionalnih privrednih komora u Srbiji. Teme radionica bile su: IPA II, skeniranje poziva i formiranje partnerstava, pisanje predloga projekata, pisanje budžeta, finansijski menadžment, PRAG procedure uspešno realizovanje projekata.

Resurs centar

Aktuelni konkursi