Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive

Početak projekta: 03.2016. - Kraj projekta: 12.2016. Realizovani projekti
Od početka marta do kraja decembra 2016. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u saradnji sa YUROM Centrom realizuje projekat pod  nazivom „Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive“ koji finansira Fondacija Institut za otvoreno društvo iz Budimpešte. Cilj projekta je podizanje svesti o specifičnosti romskog preduzetništva u Srbiji, uočavanje prepreka sa kojima se susreću u svakodnevnom poslovanju, kao i definisanje predloga rešenja ovih problema na nivou javnih politika. Projekat će se realizovati iz 3 dela: (1) sprovođenje istraživanja i pisanje studije; (2) pravljenje dokumentarnog filma o romskom preduzetništvu i video klipa sa rezultatima istraživanja; (3) policy advocacy. U godini preduzetništva, realizaciija ovog projekta trebalo bi da doprinese podizanju svesti o specifičnosti romskog preduzetništva i traženju načina da se romska nacionalna manjina ohrabri i uzme aktivnije učešće u privrednom razvoju Srbije.

Dokumentarni film: Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive

Studija "Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive"

Predstavljeno istraživanje “Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive”

Okrugli sto “Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive” u Novom Sadu

Održana konferencija “Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive”

Saopštenje za javnost povodom početka projekta "Romsko preduzetništvo - izazovi i perspektive"

Održana prva radionica u okviru projekta „Romsko preduzetništvo: izazovi i perspektive“

Resurs centar

Aktuelni konkursi