Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave

Početak projekta: 03.2016. - Kraj projekta: 07.2017. Realizovani projekti
SXlmwdfY.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) sprovodi projekat "Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave" uz finansijsku podršku Ambasade SAD  na Kosovu.

Ovim projektom se nastoji da se doprinese povećanju kapaciteta predstavnika lokalnih samouprava na severu Kosova za primenu zakonodavstva i sprovođenje tranzicionih reformi.
U svrhu dostizanja ciljeva projekta, InTER će sprovesti istrazivanje o trenutnom stanju u vezi sa sprovođenjem reformi javne uprave u opštinama na severu Kosova, u skladu sa nastalim promenama nakon Briselskog sporazuma. Na osnovu rezultata istraživanja, InTER će organizovati treninge sa opštinskim službenicima u cilju jačanja njihovih kapaciteta za rešavanje ključnih problema u sprovođenja reformi.

Projekat se realizuje u preiodu od 15. marta 2016. do 31. jula 2017. godine u četiri opštine na severu Kosova.

Povezane vesti:

Radionice na temu lokalnog ekonomskog razvoja na severu Kosova

Resurs centar

Aktuelni konkursi