Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata JPP na lokalnom nivou

Početak projekta: 08.2021. - Kraj projekta: 07.2022. Realizovani projekti
Logoi_za_sajt_01.jpg Od 1. avgusta 2021. godine Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) sprovodi projekat ”Unapređenje dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti kod projekata  javno-privatnog partnerstva (JPP) na lokalnom nivou”. Projekat podržava Beogradska otvorena škola (BOŠ) kroz program “Dijalog promena: Podrška reformama kroz saradnju organizacija civilnog društva i javnih vlasti” koji finansira Evropska unija.

Projekat ima za cilj da doprinese demokratskom razvoju kroz unapređenje javnih politika i dijaloga u oblasti javno-privatnog partnerstva u Srbiji. Specifično, projekat će doprineti većem stepenu uključivanja organizacija civilnog društva u proces planiranja i donošenja odluka kod projekata JPP na lokalnom nivou. Sprovodi se u tri opštine u Srbiji: Topola, Plandište i Bečej.

Trajanje projekta je do 31. jula 2022. godine.