Panel diskusija: Strateško planiranje lokalnog i regionalnog razvoja - naučene lekcije za budućnost, 2. decembar 2011.

Početak projekta: 12.2011. - Kraj projekta: 12.2011. Realizovani projekti
IMG_2073.jpg

U okviru drugog dana programa 10. međunarodnog sajma preduzetništva “Biznis Baza”, InTER je organizovao panel diskusiju na temu “Strateško planiranje lokalnog i regionalnog razvoja -  naučene lekcije za budućnost”. Diskusija je organizovana pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Srbiji i okupila je pet eminentnih stručnjaka iz ove oblasti: Prof. Blagoja Paunovića, Tomislava Novovića, Biljanu Stanković, Aleksandra Marinkovića i Dragišu Mijačića koji je imao i ulogu moderatora diskusije.

Diskusija je započela predstavljanjem panelista. Panelisti su se zatim osvrnuli na istorijat i zakonski okvir strateškog planiranja u Srbiji. Tokom diskusije, govorilo se i o obimu planiranja na lokalnom i regionalnom nivou, kao i o primenjenim metodologijama tokom procesa planiranja. Ceo tok diskusije se fokusirao na naučene lekcije i pouke koje se mogu izvući u narednim ciklusima strateškog planiranja u Republici Srbiji. Na kraju panela oko 30 učesnika dobilo je priliku da postavi pitanja panelistima.

Panelisti su se složili o značaju strateškog planiranja na lokalnom i regionalnom nivou. Iako je strateško  planiranje započeto i u mnogome podržano od strane donatora u Srbiji, u većini slučajeva opštine su preuzele vlasništvo nad procesom i promenile svoje delovanje i stavove u odnosu na planiranje razvoja. Panelisti su istakli neophodnost harmonizacije nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija. Stabilni finansijski instrumenti za sprovođenje strategija takođe su navedeni kao ključni za postizanje razvojnih ciljeva. U budućnosti je takođe neophodno da se unapredi saradnja između javnog i privatnog sektora, kao i saradnja sa organizacijama civilnog društva. Na kraju je data je preporuka opštinama i regionima da se najbolje prakse i naučene lekcije primene u narednim ciklusima planiranja.

Nakon panel diskusije organizovan je koktel ispred štanda InTERa na kojem su panelisti i ostali učesnici imali prilike da se upoznaju sa radom organizacije i sadržajem priloženih publikacija i istraživanja.

Resurs centar

Aktuelni konkursi