Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo

Početak projekta: 10.2020. - Kraj projekta: 06.2021. Aktuelni projekti
BTD_i_RNE.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD). Cilj projekta je doprinos EU integracijama i procesu demokratizacije Republike Srbije kroz jačanje kapaciteta Nacionalnog konventa o EU za strateški dijalog sa Vladom Srbije o neophodnim reformskim procesima.

Specifično, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 za izradu analitičkih materijala i davanje konkretnih rešenja značajnih za proces normalizacije, unapređenje saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva, nadležnih institucija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora, kao i doprinos većem informisanju javnosti o procesu pristupanja Srbije u EU, sa posebnim fokusom na Poglavlje 35.

Projekat predviđa implementaciju nekoliko aktivnosti: izradu 4 analitička rada vezana za Poglavlje 35, izradu i objavljivanje 9 broja elektronskog biltena Radne grupe, organizaciju 2 radna doručka sa novinarima, kao i organizaciju nekoliko događaja različitog formata na kojima će biti promovisan rad i rezultati ove Radne grupe.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2020. do 30. juna 2021. godine.

RG NKEU za Poglavlje 35 na sastanku sa predsednikom Republike Srbije

RG NKEU za Poglavlje 35

Onlajn diskusija ”Rad Specijalizovanih veća Kosova”

KOSOVO: Šta građani znaju, misle i osećaju?

InTER organizovao vebinar

Sastanak RG NKEU za Poglavlje 35

RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila rezultate nove analize

Predstavljena analiza o mehanizmima za rešavanje pitanja nestalih lica iz rata na Kosovu

RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila analizu o ekonomskoj saradnji Srbije i Kosova u kontekstu regionalnog tržišta

RG NKEU za Poglavlje 35 na radnom doručku sa novinarima

RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila analizu o imovinskim pravima na Kosovu

RG NKEU za Poglavlje 35 predstavila svoj rad na radnom doručku sa novinarima

Poziv za konferenciju „U susret sporazumu”

RG NKEU za Poglavlje 35 organizovala konferenciju “U susret sporazumu”