Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo

Početak projekta: 10.2020. - Kraj projekta: 06.2021. Aktuelni projekti
BTD_i_RNE.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat Nacionalni konvent o Evropskoj uniji 2020/2021, Poglavlje 35: Ostala pitanja – Kosovo uz finansijsku podršku Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD). Cilj projekta je doprinos EU integracijama i procesu demokratizacije Republike Srbije kroz jačanje kapaciteta Nacionalnog konventa o EU za strateški dijalog sa Vladom Srbije o neophodnim reformskim procesima.

Specifično, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta Radne grupe NKEU za Poglavlje 35 za izradu analitičkih materijala i davanje konkretnih rešenja značajnih za proces normalizacije, unapređenje saradnje i dijaloga između organizacija civilnog društva, nadležnih institucija i drugih zainteresovanih strana u procesu pregovora, kao i doprinos većem informisanju javnosti o procesu pristupanja Srbije u EU, sa posebnim fokusom na Poglavlje 35.

Projekat predviđa implementaciju nekoliko aktivnosti: izradu 4 analitička rada vezana za Poglavlje 35, izradu i objavljivanje 9 broja elektronskog biltena Radne grupe, organizaciju 2 radna doručka sa novinarima, kao i organizaciju nekoliko događaja različitog formata na kojima će biti promovisan rad i rezultati ove Radne grupe.

Projekat se realizuje u periodu od 1. oktobra 2020. do 30. juna 2021. godine.

RG NKEU za Poglavlje 35 na sastanku sa predsednikom Republike Srbije

RG NKEU za Poglavlje 35