Strategija javnog zagovaranja za Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

Početak projekta: 11.2011. - Kraj projekta: 03.2012. Realizovani projekti
Eksperti InTER-a angažovani su od strane UNDP PBILD projekta da izrade strategiju javnog zagovaranja za Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i da prate njenu implementaciju. Uloga InTER-a u projektu odnosi se na: 1) razvoj kapaciteta zaposlenih u Centru za razvoj Pčinjskog i Jablaničkog okruga iz oblasti javnog zagovaranja, kao i razvoja, sprovođenja i evaluacije politika; 2) podršku u izradi strategije javnog zagovaranja i 3) podršku u implementaciji strategije. Projekat podrazumeva i izradu izveštaja sa preporukama za sledeće korake u razvoju kapaciteta na polju javnog zagovaranja i razvoja politike. Predviđeno je da projektna intervencija bude završena u martu 2012. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi