Podrška razvoju regionalne politike na nacionalnom nivou

Početak projekta: 11.2011. - Kraj projekta: 11.2011. Realizovani projekti
InTER eksperti su angažovani od strane Ecorys-a da učestvuju na RegPol projektu koji je finansiran od strane Evropske komisije, a ima za cilj da izradi prvi nacionalni plan za regionalni razvoj Republike Srbije. Cilj projekta je doprinos ravnomernom društveno-ekonomskom razvoju Srbije, a uloga eksperata InTER-a obuhvata: 1) Izradu Nacionalnog plana regionalnog razvoja, kao i pripremne aktivnosti za izradu strategija regionalnog razvoja i regionalne programe za finansiranje razvoja regiona, i 2) Podršku Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Nacionalnom savetu za regionalni razvoj i drugim institucijama u realizaciji aktivnosti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju.

Resurs centar

Aktuelni konkursi