Policy Brief: Promene na terenu podstaknute dijalogom: Analiza sprovodjenja dogovora o slobodi kretanja i trgovine izmedju Kosova i Srbije uz posredstvo EU

Datum početka: 20.11.2013.
Policy_brief_cover_9_09.jpg Dijalog između Kosova i Srbije uz posredstvo EU započet je u martu 2011. godine. Za manje od tri godine dijalog je rezultirao brojnim zvaničnim sporazumima, razgovori su prešli iz tehničkih u političke, i pokrenuti su razgovori i saradnja između Kosova i Srbije koji bi prethodnih godina bili nezamislivi. Činjenica da su se političari visokog ranga iz Srbije i Kosova sastali da razgovaraju, kao i sami sporazumi, predstavljaju revolucionarne korake u odnosima između Kosova i Srbije. Međutim, ključ uspešnog dijaloga leži u implementaciji sporazuma. Uspešna implementacija sporazuma neophodna je za normalizaciju života građana i izuzetnoje relevantna za procese EU integracija i za Kosovo i za Srbiju. Ovaj policy brief analizira rana iskustva sa implementacijom tri ključna sporazuma – o slobodi kretanja, carinama i IBM-u – uzimajući u obzir prethodna iskustva sa protokom robe i ljudi između Kosova i Srbije, kao i savremene zahteve na polju ekonomske i regionalne integracije i saradnje. Rad takođe sadrži preporuke za politiku za sve strane u dijalogu. Policy brief je izrađen kao rezultat saradnje dve think tanks organizacije – InTER-a i Grupom za pravne i političke studije iz Prištine, u okviru DGAP TRAIN programa. Policy brief je u periodu od 11-14. novembra 2013. godine prezentovan u Briselu predstavnicima Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji su uključeni u dijalog ili aktivnosti na pitanjima koja se odnose na Srbiju i Kosovo. Narednih nedelja policy brief biće prezentovan nacionalnim stejkholderima u Srbiji i na Kosovu. Više informacija o učesću InTER-a u DGAP TRAIN programu može se naći na stranici Istraživanja.

Resurs centar

Aktuelni konkursi