Analiza Izveštaja Evropske komisije o napretku prema pitanjima od značaja za teritorijalni razvoj

Datum početka: 10.12.2015.
Analiza_izvestaja_EK.jpg Izveštaji Evropske komisije o napretku u procesu Evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana i Turske predstavlja jedan od najznačajnijih analitičkih dokumenata koji svake godine daje ocenu uspeha i pravce neophodnog reformskog procesa. Izveštaji o progresu je takođe bitan u procesu reforme zakonske legislative, izrade razvojnih politika ili programiranja finansijske pomoći koju dodeljuje Evropska unija u okviru IPA programa. Institut za teritorijalni ekonomski razvoj je uradio komparativnu analizu Izveštaja o napretku zemalja Zapadnog Balkana (bez Turske) na teme od značaja za teritoriajalni razvoj kao polja delovanja naše organizacije. S tim u vezi analizirali smo delove izveštaja koji se bave ispunjavanja političkih i ekonomskih kriterijuma, a takođe smo se osvrnuli i na poglavlja koja se bave pitanjima od posebnog značaja na teritorijalni razvoj: 8. Politika konkurentnosti, 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 20. Preduzetništvo i industrijska politika i 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.