Klasteri desetak godina kasnije - analiza efekata Programa podrške razvoju klastera u Srbiji 2007-2015

Datum početka: 16.11.2016.
2016_Klasteri_desetak_godina_kasnije_1_1_page_001.jpg Program podrške razvoju klastera je najdugovečniji nacionalni program u oblasti razvoja konkurentnosti, pokrenut 2007. godine. Program je kreiran sa ciljem da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti preduzeća kroz povezivanje u klastere kao i da podstakne i razvije saradnju između preduzeća i preduzetnika sa naučno-istraživačkim organizacijama. InTER je sproveo analizu rezultata Programa za period od 2007. do 2015. godine sa ciljem da pruži uvid u ostvarene efekte u odnosu na definisane ciljeve i na taj način pokrene diskusiju o daljim pravcima podršle razvoju klastera u Srbiji.