Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje

Datum početka: 13.12.2016.
Sume_na_Kosovu_bogatstvo_koje_nestaje.jpg Šume predstavljaju jedan od najznačajnijih ekonomskih resursa na Kosovu a njihova zaštita je jako bitna za održivi opstanak ruralnih sredina. Sa druge strane, ilegalna seča šuma predstavlja sistemski problem jer je samo 7% šuma posečeno u skladu sa zakonom. U okviru projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktvnosti za bolju zaštitu životne sredine” koji realizuje InTER u okviru finansijske podrške Kancelarije Evropske unije na Kosovu objavljujemo kratku analizu problema zaštite šuma na Kosovu sa preporukama za unapređenje javnih politika u ovoj oblasti.