Finansiranje lokalnih samouprava na severu Kosova - igranka bez prestanka

Datum početka: 23.03.2017.
Na koji način se finansiraju lokalne samouprave na severu Kosova? Koje su ključne primedbe opštinskih vlasti na dodeljene iznose budžeta? Koji su glavni izazovi u raspodeli i realizaciji opštinskih budžetskih sredstava? U poslednjem, četvrtom, radu na temu funkcionisanja lokalnih samouprava na severu Kosova istraživali smo izazove u upravljanju finansijskim sredstvima kojima se suočavaju ove opštine. Kao zaključak, izvukli smo četiri glavna izazova sa kojima se susreću opštine na severu Kosova u svom radu. Više o ovim izazovima možete pročitati u samom radu. Policy Brief je urađen u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao InTER u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu je dostupno na našoj stranici www.regionalnirazvoj.org.