Lokalne samouprave na severu Kosova – kule od karata

Datum početka: 31.03.2017.
Opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severna/Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok i Zvečan suočavaju se sa izazovima koji daleko prevazilaze okvire lokalnih samouprava bilo gde u svetu. Zbog upornog odbijanja da prihvate rešenja koja su nametana od strane UNMIK administracije, kasnije i Vlade Kosova, ove opštine su stavljene u centar političkih dešavanja pre svega u cilju njihove integracije u ustavno-pravni poredak Kosova. Kao rezultat, u ovim opštinama stvoren je takozvani “institucionalni hibrid” koji karakteriše funkcionisanje lokalnih samouprava po zakonima Srbije, UNMIK-a i Kosova, u skladu sa mogućnostima u datim okolnostima i političkom voljom lokalnih vlasti. Ovom studijom autori daju sveobuhvatni prikaz institucionalnih promena i funkcionisanja lokalnih samouprava na severu Kosova od potpisivanja Kumanovskog sporazuma i dolaska misije UNMIK do danas. Studja je izrađena u okviru projekta “Podrška lokalnim samoupravama na severu Kosova u reformi javne uprave” finansiranog od stane Američke ambasade u Prištini, a koji je realizovao Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u periodu mart 2016 - jul 2017. Više informacija o projektu dostupno je na našoj stranici www.regionalnirazvoj.org.