Transparentnost lokalnih samouprava na severu Kosova - stavovi građana

Datum početka: 04.09.2019.
U publikaciji su predstavljeni ključni nalazi istraživanja o stavovima građana na severu Kosova o transparentnosti rada opština, sprovedenog od aprila do septembra 2018. godine u četiri opštine sa srpskom većinom: Leposaviću, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Zvečanu. Rad sadrži pet delova. Nakon uvoda, drugi deo rada se bavi metodologijom istraživanja, a treći daje uvid u profil ispitanika iz četiri opštine na severu Kosova. Četvrti deo predstavlja ključne nalaze istraživanja, odnosno analizu dobijenih odgovora na svako pitanje iz upitnika pojedinačno. Poslednji deo sadrži zaključna razmatranja o transparentnosti u radu opština na severu Kosova.

Resurs centar

Aktuelni konkursi