MIGRARE - Uticaj tokova migracija na teritorijalni razvoj u Evropi

Datum početka: 14.01.2020.
Izbeglička kriza ne prestaje da bude jedna od najaktuelnijih tema u Evropskoj uniji. Ali kakav je uticaj tokova izbegličkih migracija na teritorijalni razvoj u Evropi. Odgovore možete naći u najnovijoj ESPON studiji u čijoj realizaciji je učestvovao i istraživački tim InTER-a.

Resurs centar

Aktuelni konkursi