Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu

Datum početka: 21.05.2021.
Analiza_stanja_privrede.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj predtsavlja studiju "Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu". Studija se bavi temama koje se odnose na strukturu privrede u većinski sprskim opštinama na Kosovu, zaposlenost i izazove u poslovanju privrednih subjekata. Posebna pažnja je posvećena temi pristupa finansijkom tržištu i merama za suzbijanje uticaja pandemije COVID-19, kao i otvorenosti ka ekonomskoj integraciji na Kosovu. Studija je izrađena u okviru projekta „Analiza stanja privrede u srpskim sredinama na Kosovu - uticaj ekonomije na demokratiju u društvu” koji realizuje InTER uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS). Projekat je deo šire inicijative „Demokratija, otvorenost i perspektive srpske zajednice na Kosovu – Open” koju KFOS sprovodi u saradnji sa 9 OCD aktivnih u srpskoj zajednici na Kosovu. Iniciajativa će kroz analizu doprineti boljem razumevanju stanje demokratije, otvorenosti i trenutne pozicije i izgleda za budućnost srpske zajednice na Kosovu i kao platforma zastupa najkritičnije nalaze iz analiza.

Resurs centar

Aktuelni konkursi