Uticaj narativa pregovaračkih timova

Datum početka: 31.12.2022.
Radna grupa NKEU za Poglavlje 35 izradila je analizu “Uticaj narativa pregovaračkih timova” koju autorski potpisuju Jovana Spremo (YUCOM), Velimir Petrović (YUCOM) i Milica Orlović (NVO AKTIV) . Analiza je izrađena u okviru projekta "Podrška praćenju dijaloga Beograda i Prištine" koji realizuje InTER uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (Balkan Trust for Democracy – BTD).