-
 • PB_Decenija_LERa.jpgDatum početka 11.01.2013.Policy papers

  Policy Brief: Decenija lokalnog ekonomskog razvoja u Srbiji: šta su pouke za budućnost

  Detaljnije
 • EU_Progres.jpgDatum početka 08.11.2012.Evaluacije

  Mid-term evaluacija - Program evropskog partnerstva sa opštinama (EU Progres)

  Zehra Kačapor-Džihic (Tim lider) i Dragiša Mijačić (Direktor InTER-a) sproveli su evaluaciju i pripremili izveštaj o Programu evropskog partnerstva sa opštinama - EU Progres na sredini njegovog trajanja. Evaluacija je sprovedena tokom maja, juna i jula 2012. godine. (Na srpskom jeziku jedino je dostupna skracena verzija. Integralna verzija postoji samo na engleskom jeziku.)

  Detaljnije
 • Policy_brief_ser_cover.jpgDatum početka 07.11.2012.Policy papers

  Policy brief: Procena uticaja finansijske podrške Evropske unije Republici Srbiji

  Ovaj dokument zalaže se za neophodnost sveobuhvatne procene uticaja dosadašnje finansijske podrške Srbiji od strane Evropske unije, čime bi se doprinelo boljem razvoju politike društveno-ekonomskog razvoja zemlje i procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dokument se bavi istraživanjem obima podrške, uz pregled istorijata razvojne saradnje između Evropske unije i Republike Srbije u vremenskom periodu 2000-2012. Nakon toga je prezentovana analiza postojećih mehanizama koji se koriste za procenu uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Instrument for Pre-accession Assistance - IPA). Dokument se završava iznošenjem zaključaka i preporuka za uključivanje procene uticaja kao sastavnog elementa svih projektnih intervencija finansiranih u okviru podrške Evropske unije.

  Detaljnije
 • Final_evaluation_report_MN.jpgDatum početka 22.08.2012.Evaluacije

  EIDHR 2010: Finalna evaluacija “Unapređenje učešća žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivou”

  Izveštaj obuhvata nalaze, zaključke i preporuke finalne evaluacije projekta: “Unapređenje učešća žena u procesu odlučivanja na lokalnom nivoul”, koji je finansiran u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2010 (EIDHR), Šema podrške (CBSS) za Crnu Goru, a koji su realizovali Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj - CEED (kao vodeći partner) i S.O.S. Call Centre Nikšić (kao partner).

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi