-
 • Study_Serbia.jpgDatum početka 10.01.2012.Izveštaji

  Studija rezultata razvojne pomoći u okviru postoječe švedske Strategije razvojne saradnje sa Srbijom - januar '09. – decembar '12

  Ovaj izveštaj je rezultat studije rezultata u okviru postojeće švedske Strategije za razvoj i saradnju sa Srbijom. Postojeća Strategija pokriva period od januara 2009. do decembra 2012. godine. Studija ima za cilj podršku Sida-i u pripremama za razvoj nove strategije saradnje, koja će se odnositi na period nakon 2012. godine.

  Detaljnije
 • SEENET_Second_Report.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Decentralizacija i lokalni razvoj na Zapadnom Balkanu: sličnosti i razlike među različitim kontekstima

  Ovo je drugi u seriji izveštaja koji je izrađen u okviru SeeNet programa a izradila ga je istraživačka mreža u koordinaciji organizacije CeSPI (Italija). Istraživačku mrežu čine sedam organizacija iz Jugoistočne Evrope, ukljuučujući i InTER. Ovaj izveštaj se odnosi na decentralizaciju i lokalni razvoj, sa posebnim osvrtom na upravljanje u Vojvodini. Analiza je sprovedena na način das u uzeti u obzir više nivoa vlasti: lokalni, regionalni, provincijski, nacionalni in nad-nacionalni nivo.

  Detaljnije
 • ICT.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Informacione i komunikacione tehnologije u Srbiji

  Studija predstavlja pregled IKT sektora u Srbiji, i osmišljena je da služi kao instrument za kreatore politika, organizacije za podršku biznisu, međunarodne razvojne organizacije, kompanije i druge aktere zainteresovane za ovu temu. Studija se sastoji iz šest tematskih celina: 1. Statistički pregled IKT sektora u Srbiji, 2. Opšte poslovno okruženje, 3. Edukacija i razvoj ljudskih resursa, 4. Istraživanje i razvoj, 5. Umrežavanje i saradnja, i 6. Postojeće situacije, trendovi i potencijali. Studija takođe obuhvata SWOT analizu IKT sektora u Srbiji i zaključke sa glavnim rezulatima analize i preporukama. Kao dodatak studiji urađena je i analiza ključnih aktera u IKT sektoru u Srbiji. Izdavači studije su Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Program razvoja privatnog sektora u Srbiji ACCESS i Vojvođanski IKT klaster, a objavljena je u januaru 2011. godine.

  Detaljnije
 • CrosB.jpgDatum početka 28.11.2011.Časopisi

  Koncept prekograničnog razvoja Foča (BiH) - Plužine (Crna Gora)

  Publikacija predstavlja Koncept prekograničnog razvoja dve opštine, Foče u Bosni i Hercegovini i Plužina u Crnoj Gori. Ovaj dokument sadrži pregled potencijalne prekogranične saradnje, i daje praktične preporuke za lokalne samouprave ove dve opštine, predstavnike javnog i privatnog sektora, aktiviste civilnog društva i stručnjake iz agencija za međunarodni razvoj i saradnju. Koncept je izradio InTER, u okviru projekta o prekograničnom ekonomskom razvoju Crne Gore i Bosne i Hercegovine finansiranom od strane GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda. Koncept je objavljen aprilu 2011. godine.

  Detaljnije

Resurs centar

Aktuelni konkursi