Istraživanje o poslovnoj infrastrukturi

Datum početka: 03.09.2015.
InTER sprovodi istraživanje o poslovnoj infrastrukturi koje obuhvata mapiranje poslovnih inkubatora, naučno-tehnoloških parkova i hubova, kao i analiziranje stanja u svakom od njih. Očekuje se da će dobijeni nalazi značajno doprineti daljem razvoju ovih sistema podrške preduzetništvu. Istraživanje je podržano od strane Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a rezultati će biti predstavljeni na Danima inkubatora u novembru 2015. godine.