-
 • Datum početka 29.02.2012.

  TRAIN 2012

  InTER je odabran da učestvuje u programu TRAIN (Think Tanks providing Research and Advice through Interaction and Networking) koji za cilj ima podsticanje političkog dijaloga između “think tank” organizacija i političkih aktera na Zapadnom Balkanu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija).

  Detaljnije
 • Datum početka 01.10.2008.

  Komparativna analiza troškova i koristi modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji

  InTER je angažovan od strane organizacije Save the Children UK Fund u Srbiji radi sprovođenja analize troškova i koristi u implementaciji Indeksa inkluzije u obrazovnom sistemu Republike Srbije...

  Detaljnije
 • Datum početka 01.08.2009.

  Mapiranje programa podrške za MSP i preduzetništvo u Republici Srbiji

  InTER je angažovan od strane Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) radi pružanja usluga u identifikaciji programa podrške za MSP i preduzetništvo u Republici Srbiji u 2009. i 2010. godini.

  Detaljnije
 • Datum početka 01.12.2009.

  Mapiranje srpskih omladinskih NVO na Kosovu

  InTER je angažovan od strane Forum Syd kancelarije na Kosovu radi izrade studije koja je imala za cilj da identifikuje srpske nevladine organizacije na Kosovu...

  Detaljnije