Izgradnja kapaciteta klasterskih udruženja u Srbiji

Početak projekta: 10.2007. - Kraj projekta: 12.2007. Realizovani projekti
InTER je angažovan od strane Ministarstva ekonomije Republike Srbije za pružanje tehničke podrške u podizanju kapaciteta klasterskih udruženja u Srbiji. Projekat je obuhvatao izradu programa obuke i organizaciju 4 ciklusa edukacija za unapređenje kapaciteta klastera.
Svaki ciklus edukacije se sastojao od 7 trening modula koji su obuhvatali sledeće teme:
1. klasteri kao instrumenti regionalnog razvoja;
2. strateško planiranje razvoja klastera;
3. upravljanje projektnim ciklusom i razvoj EU projekata;
4. razvoj organizacionih kapaciteta;
5. upravljanje rizikom i analiza rizika;
6. marketing; i
7. lobiranje, umrežavanje i posredovanje u konfliktima.

Ciljne grupe su učesnici iz klastera i organizacija za podršku poslovanju kao što su privredna komora, agencije za lokalni/regionalni razvoj, nacionalna agencija za zapošljavanje, privatne konsultantske firme, opštine i NVO. Ukupno je organizovano 26 trening modula tokom 50 dana obuke.

Projekat je realizovan od oktobra do decembra 2007. godine.

Resurs centar

Aktuelni konkursi