Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?

Početak projekta: 01.2016. - Kraj projekta: 07.2016. Realizovani projekti
logo1KFOS_329624_357057.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), u saradnji sa Radio televizijom Mir, potpisao je ugovor o realizaciji projekta „Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?”. Projekat finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KFOS), u trajanju od šest meseci. Implementacija projekta započinje 15. januara i trajaće do 15. jula 2016. godine.

Cilj projekta je da se poboljša informisanost građana iz četiri opštine na severu Kosova o koristima Briselskog sporazuma, kroz analizu efekata realizovanih projekata iz EU fondova, Fonda za sever Kosova i iz budžeta Vlade Kosova.

Očekivani rezultati projekta su izrada 4 policy brief-a i studije o efektima razvojnih projekata koji su realizovani nakon potpisivanja Briselskog sporazuma, upoznavanje javnosti u 4 opštine sa rezultatima istraživanja i njihovo uključivanje u formulisanje pitanja koja će se postaviti u TV emisijama, priprema i snimanje 4 emisije na RTV Mir u formi okruglog stola sa ključnim činiocima iz 4 opštine, ali i predstavnicima centralne vlasti, međunarodnih organizacija i eksperata, i organizovanje press konferencije i predstavljanje rezultata istraživanja i preporuka ključnim donosiocima odluka.

Povezane vesti:

Fokus grupa organizovana u okviru projekta „Efekti ulaganja na severu Kosova nakon Briselskog sporazuma – da li živimo bolje?“