Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine

Početak projekta: 01.2016. - Kraj projekta: 04.2017. Realizovani projekti
12715519_794402994039209_2051957458893290574_n.jpg Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) realizuje projekat "Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine" na severu Kosova. Projekat traje 15 meseci, od januara 2016. do aprila 2017. godine, a finansira se kroz podršku Kancelarije Evropske Unije na Kosovu.

Cilj projekta je bolje razumevanje postojećih javnih politika u oblasti zaštite životne sredine i njihovih uticaja na održivi socio-ekonomski razvoj u Zubinom Potoku, Leposaviću, Zvečanu i Severnoj Mitrovici. U okviru projekta, sprovešće se istraživanje o postojećoj kosovskoj legislativi u navedenoj oblasti na severu Kosova, organizovaće se Okrugli stolovi u svakoj od opština, kao i Konferencija koja će okupiti sve zainteresovane strane sa ciljem podizanja svesti i znanja o značaju zaštite životne sredine.

Očekivani rezultati projekta su bolje poznavanje kosovskih zakona u oblasti zaštite životne sredine među lokalnim vlastima i organizacijama civilnog društva, uspostavljeni mehanizmi za saradnju između ovih aktera i upostavljeni mehanizmi za javno zagovaranje na lokalnom i centralnom nivou.

Video "Zaštitimo šume na Kosovu"

Video "Iskoristimo snagu otpada na Kosovu"

Video "Poljoprivreda i životna sredina na Kosovu"

Video "Vode na Kosovu"

Povezane vesti:

Održana konferencija za novinare u okviru projekta Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine

Konferencija povodom početka projekta “Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine”

Novi projekat InTER-a: Dijalog o javnim politikama i razvojne aktivnosti za bolju zaštitu životne sredine

O problemima zaštite životne sredine na Severu Kosova u magazinu ForYou

Okrugli sto "Uravljanje komunalnim otpadom na Kosovu: šansa ili pretnja za ekonomski razvoj?" u Zvečanu

Okrugli sto "Šume na Kosovu - bogatstvo koje nestaje" u Leposavicu

Okrugli sto "Razvoj poljoprivrede na Kosovu i uticaj na životnu sredinu"

Zaštita životne sredine najvažnija za održivi ekonomski razvoj

Okrugli sto “Vode na Kosovu” u Severnoj Mitrovici

Zakoni o zaštiti životne sredine na Kosovu napredni ali se ne primenjuju

Resurs centar

Aktuelni konkursi